Categorïau
Heb Gategori

Wrth i ni glapio gweithwyr allweddol: mynnu PPE, profi a chynnydd cyflog

English

Byddwn yn falch o glapio ein gweithwyr iechyd, ein gweithwyr gofal a’n gweithwyr allweddol heddiw am 8.00yh, gyda miliynau o bobl eraill.

Mae angen mwy na chlap a chymeradwyaeth ar y gweithwyr hyn; mae hefyd angen Offer Amddiffyn Personol (PPE), profion torfol a chodiad cyflog sylweddol. Galwodd dros 1200 o weithwyr ar Lywodraeth Cymru i ddarparu’r rhain mewn llythyr y mis diwethaf.

Dyma pam rydyn ni’n galw ar bobl i godi’r gofynion hyn eto heno – a phob tro – wrth iddyn nhw glapio a bloeddio gyda gweddill eu cymuned. Gellir gwneud hyn naill ai trwy lafarganu sloganau fel ‘PPE, codiad cyflog a phrofion nawr’ neu drwy ddal placardiau i fyny.

Mae bron bob dydd yn gweld mwy o farwolaethau Coronavirws ymhlith gweithwyr gofal iechyd. Rhaid roi stop ar hyn.

Ddoe, bu farw Mary Agyeiwaa Agyapong, nyrs feichiog, 28 oed o Lundain, ar ôl dal y firws.

Yng Nghymru yn ystod y 7 diwrnod diwethaf, bu o leiaf 3 marwolaeth ymysg gweithwyr y GIG:

Leilani Medel, nyrs Ffilipino 41 oed, a oedd yn gweithio yn Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr.

Gareth Roberts, nyrs yn Ysbyty’r Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, a oedd wedi bod yn gweithio gyda chleifion Covid gofal dwys.

Donna Campbell, gweithiwr iechyd 54 oed yn ysbyty canser Felindre yn yr Eglwys Newydd.

Ddydd Sadwrn, ysgrifennodd yr undeb iechyd mwyaf, UNISON, at y Prif Weinidog Mark Drakeford, yn mynnu gweithredu ar frys dros ddarparu PPE, gan ddweud bod diffyg offer yn lladd gweithwyr iechyd. Nawr mae cartrefi gofal ar reng flaen yr argyfwng iechyd hwn, gyda miloedd o farwolaethau heb eu cofnodi, a gweithwyr ar gyflog isel yn cael eu gorfodi i ddelio â sefyllfaoedd hynod drawmatig. Ni ddylem goddef hyn.

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru sydd ar fai am ddiffyg profion a PPE, gyda’r methiant i herio Boris Johnson neu ddilyn llwybr gwahanol.

Pan ddywedodd Ysgrifennydd Iechyd Lloegr, Matt Hancock, fod gweithwyr iechyd yn ‘gorddefnyddio’ PPE, roedd yn ceisio symmud y sylw a’r bai o fethiannau fe ei hun, tuag at yr union bobl sydd â’u bywydau mewn perygl. Nid ydym yn clapio gydag ef, ond gyda’r gweithwyr mae ei lywodraeth wedi methu.

Mae’n hanfodol nid yn unig clapio a chymeradwyo, ond dangos undod go iawn gyda’r gweithwyr hyn. Maen nhw’n gofalu amdanon ni, yn ein bwydo ni ac yn darparu nwyddau a gwasanaethau hanfodol. Mae angen offer amddiffyn, profion a chodiad cyflog iawn arnyn nhw nawr.

Rhannwch luniau a fideo

Cymerwch lun o’ch placard, neu recordiwch fideo byr, a’i rannu ar-lein gan ddefnyddio’r hashnod:

#SafwnÂGweithwyrGofal

#IStandWithCareWorkers

Bydd hyn yn gweithio ar Twitter, Instagram, a Facebook, felly rhannwch ar yr holl wasanaethau rydych chi’n eu defnyddio.

Dilynwch ein cyfrif Twitter @YmatebC19Action.
E-bost: covidwalesresponse@gmail.com
Facebook: ymunwch â’r grŵp

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s