Rhannwch y neges gan weithwyr GIG Cymru

Os ydych chi’n cefnogi’r apêl gan weithwyr GIG Cymru i Lywodraeth Cymru, dilynwch ein cyfrif ar Twitter ac aildrydarwch ein negeseuon os gwelwch yn dda.

Rydych chi’n gallu rhannu’r delweddau isod hefyd:

Cymraeg (Twitter)

English (Twitter)

Cymraeg (Instagram Story)

English (Instagram Story)

Dulliau eraill o gefnogi

Rydym wrthi’n datblygu dulliau eraill o gefnogi’r ymgyrch frys hon, i’w cyhoeddi’n fuan iawn.